سیستم اتوماسیون اداری

نرم‌افزار اتماسیون اداری به عنوان یکی از امکانات نرم‌افزار CRM (مدیریت ارتباط با مشتریان)، نقش مهمی در بهبود عملکرد و بهره‌وری سازمان‌ها ایفا می‌کند. این ابزار متنوع و چندگانه امکاناتی ارائه می‌دهد که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای اداری خود را به بهترین شکل اتوماتیک و ساده‌تر انجام دهند.

معرفی امکانات سیستم اتوماسیون اداری

  • مدیریت نامه های ورودی و خروجی
  • قابلیت اختصاص شماره اندیکاتور منحصربفرد برای نامه های ورودی و خروجی بصورت اتوماتیک توسط کلیه کاربران
  • قابلیت تعریف انواع درخواست ها(درخواست خرید کالاهای اداری، درخواست وام، درخواست تنخواه، درخواست صدور چک، درخواست پرداخت و ….. )
  • قابلیت تعریف قالب متن درخواست برای انواع درخواست ها
  • قابلیت تعیین تایید کننده درخواست ها به تفکیک گروه کاربری
  • قابلیت چاپ پرینت از درخواست به همراه امضاء الکترونیک
نرم افزار اتوماسیون اداری

زیرسیستمهای اتوماسیون اداری

vacation

زیرسیستم مرخصی

– ثبت درخواست های مرخصی کاربران و تعیین جانشین
– نمایش مانده مرخصی کاربران هنگام ثبت درخواست مرخصی
– قابلیت تعیین تاییدکننده مرخصی ها به تفکیک گروههای کاربری
– قابلیت چاپ برگه مرخصی به همراه امضاء الکترونیک

زیرسیستم ماموریت

– ثبت ماموریت های کاربران
– قابلیت تعیین تأیید کننده ماموریت به تفکیک گروه های کاربری
– قابلیت ثبت هزینه های هر ماموریت
– قابلیت چاپ حکم مأموریت به همراه امضاء الکترونیک

Mission
AdvanceMoney

زیرسیستم مساعده

– ثبت درخواست های مساعده کاربران
– تعیین تاییدکننده مساعده ها به تفکیک گروههای کاربری
– قابلیت چاپ برگه مساعده به همراه امضاء الکترونیک

PostalAddress

چاپ برچسب پستی

– قابلیت چاپ آدرس پستی بر روی پاکت نامه و لیبل در فرمتهای مختلف به صورت تکی و گروهی به نام مشتریان

زیرسیستم تقویم

– تعریف فعالیت های زمان بندی شده و نمایش در قالب تقویم به صورت رزوانه و هفتگی و ماهانه جهت برنامه ریزی جلسات و بازدیدها و …

Calendar

سایر سیستم های نرم افزار CRM ماندگار