شرکت تدبیرگران ماندگار به منظور توسعه شبکه فروش و ارائه خدمات پس از فروش خود و همچنین افزایش سرعت در ارائه خدمات فروش به مشتریان ، از متقاضیان واجد شرایط جهت اخذ نمایندگی (حقوقی و حقیقی) دعوت بعمل می آورد.

اخذ نمایندگی افراد حقوقی:


این نوع نمایندگی ویژه افراد حقوقی میباشد که در آن معرفی مشتری و گرفتن جلسه دمو ، برگزاری جلسات دمو نرم‌افزار و پیگیری عقد قرارداد و انجام مذاکرات قراردادی با نماینده خواهد بود.
شرایط لازم:
• مرتبط بودن موضوع فعالیت طبق اساسنامه
• دارابودن عضویت شورای انفورماتیک یا عضویت در نظام صنفی رایانه
• دارابودن تجربه و دانش کافی برای فروش محصولات نرم‌افزاری
• رزومه کاری قابل قبول و مرتبط همراه با داشتن حسن شهرت
• عقد قرارداد نمایندگی رسمی با تدبیرگران ماندگار

 

اخذ نمایندگی افراد حقیقی:


این نوع از نمایندگی ویژه افراد حقیقی است که در آن همکار تجاری به بازاریابی و معرفی مشتری خواهد پرداخت. پس از معرفی مشتری تمامی فرآیند های عقد قرارداد, آموزش و پشتیبانی به عهده دفتر مرکزی شرکت تربیرگران ماندگار خواهد بود.
شرایط لازم:
• دارا بودن تجربه و دانش کافی برای فروش محصولات نرم‌افزاری
• پایبندی به منشور اخلاقی شرکت تدبیرگران ماندگار
• دارا بودن توان جسمی و روحی لازم
• سابقه کار قابل قبول و مرتبط
• عقد قرارداد نمایندگی افراد حقیقی با شرکت تدبیرگران ماندگار
• تکمیل فرم تقاضانامه
• اصل و کپی صفحه اول و آخر شناسنامه
• اصل و کپی کارت ملی
• اصل و کپی کارت پایان خدمت برای آقایان
• کپی آخرین مدرک تحصیلی
• ارائه گواهی عدم سوء پشینه