درخواست مشاوره و دموی رایگان نرم افزار CRM

برای یک دوره آزمایشی رایگان ۳۰ روزه برای تعداد نامحدودی کاربر ثبت نام کنید و استفاده از CRM جامع ماندگار را به صورت کاملاً رایگان شروع کنید.

پس از اتمام دوره آزمایشی ۳۰ روزه ، در صورت تمایل می توانید نرم افزار را خریداری کرده و با داده ها و تنظیمات خود کار کنید.

بهترین راه برای تعیین اینکه ما تا چه حد می توانیم به شما کمک کنیم، برگزاری جلسه پرزنت است.
پرزنت نرم افزار هم به صورت اینترنتی و هم به صورت حضوری برگزار می شود. جلسه به طور معمول ۳۰ تا ۹۰ دقیقه طول خواهد کشید.
در این جلسه، نیازسنجی خاص کسب و کار شما انجام می شود و شما فرصت بحث کردن در مورد نیازمندی هایتان را خواهید داشت و نهایتا در خصوص اینکه ما تا چه حد می توانیم به شما کمک کنیم صحبت خواهیم کرد.

درخواست نسخه رایگان ۳۰ روزه نرم افزار CRM