بهترین راه برای تعیین اینکه ما تا چه حد می توانیم به شما کمک کنیم، برگزاری جلسه پرزنت است.
پرزنت نرم افزار هم به صورت اینترنتی و هم به صورت حضوری برگزار می شود. جلسه به طور معمول ۳۰ تا ۹۰ دقیقه طول خواهد کشید.
در این جلسه، نیازسنجی خاص کسب و کار شما انجام می شود و شما فرصت بحث کردن در مورد نیازمندی هایتان را خواهید داشت و نهایتا در خصوص اینکه ما تا چه حد می توانیم به شما کمک کنیم صحبت خواهیم کرد.

چنانچه درخواست دریافت مشاوره، مشاهده دمو و یا لیست قیمت دارید، با شماره های ۷۷۶۷۰۰۷۹ و ۰۹۳۳۷۹۰۹۲۹۶ تماس حاصل فرمایید
و یا فرم زیر را تکمیل نمایید