درباره نرم افزار جامع تدبیرگران ماندگار با ما تماس بگیرید

ما به شما نشان می دهیم که چگونه می توانید مشتریان بیشتری کسب کنید، بهره وری پرسنل فروش خود را افزایش دهید ، خدمات بهتری به مشتری ارائه دهید و ... در اینجا چند روش برای دستیابی به تیم فروش و خدمات پس از فروش ما وجود دارد.

شماره تماس های واحد فروش
۰۲۱-۷۷۶۷۰۰۷۹
۰۲۱-۷۷۶۷۰۱۵۵

شماره همراه
۹۶ ۹۱ ۷۹۰ ۰۹۳۳

[njwa_button id="3354"]

پست الکترونیک واحد فروش

info@mandegarcrm.com
mandegarcrm@gmail.com

شماره تماس های واحد پشتیبانی
۰۲۱-۶۶۳۷۵۲۱۳
۰۲۱-۶۶۳۶۹۰۸۳

شماره همراه
۹۶ ۹۲ ۷۹۰ ۰۹۳۳

[njwa_button id="3838"]

پست الکترونیک واحد پشتیبانی

technicalsupport@mandegarcrm.com
mandegarcrmtechnical@gmail.com

تماس با ما