سیستم گردش کار

معرفی امکانات سیستم گردش کار

– مدیریت مراحل انجام کار توسط ایجاد خودکار وظایف برای افراد در هر مرحله
– قابلیت آلارم وظایف فرایند به مسئول مربوطه

سیستم گردش کار

سوالات متداول

آیا خرید سیستم گردش کار ماندگار، پیش نیاز دارد؟
بله، پیش نیازهای این سیستم، سیستم CRM به همراه سیستم فروش یا اداری است. 

سایر سیستم های نرم افزار CRM ماندگار