قیمت نرم افزار CRM نصب درون سازمانی

دو ستونه
عمودی
افقی
قیمت نرم افزار CRM درون سازمانی(نصبی)
Summary
نام جمع کل
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
  • قیمت های فوق، به ازاء ۴ کاربر و بدون در نظرگرفتن مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
  • فیلم های آموزشی کامل ارائه می گردد.
  • مهم به یادآوری است که نرم‌افزار CRM ابری خریداری شده، شامل خدمات تخصصی همچون آموزش اختصاصی، تنظیمات نرم‌افزار، انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها، مشاوره و … نمی‌شود و هزینه‌ی این خدمات جداگانه محاسبه می‌گردد.