قیمت نرم افزار CRM ابری (کلود)

مدیریت پیگیری ها

هزار تومان ۱۸۹ ماهانه
 • مدیریت اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی(مشتریان، تامین کنندگان و ...)
 • مدیریت پیگیری ها و وظایف
 • مدیریت پروژه ها
 • ارتباطات درون سازمانی
 • مدیریت کاربران و سطوح دسترسی
 • Import و Export اطلاعات
 • قابلیت اجرا بر روی PC ، موبایل و تبلت
 • ورود اطلاعات نامحدود

مدیریت فروش

هزار تومان ۳۱۵ ماهانه
 • امکانات پکیج مدیریت پیگیری ها
 • مدیریت خرید
 • مدیریت فروش
 • مدیریت لیست قیمت ها
 • مدیریت دریافت و پرداخت
 • ورود اطلاعات نامحدود

اداری

هزار تومان ۳۲۲ ماهانه
 • امکانات پکیج مدیریت پیگیری ها
 • مدیریت انواع درخواست ها، مرخصی، ماموریت، مساعده
 • نامه های ورودی/خروجی
 • گردش کار
 • ورود اطلاعات نامحدود

مدیریت فروش پیشرفته

هزار تومان ۳۹۹ ماهانه
 • امکانات پکیج فروش
 • سیستم ارزی
 • مدیریت انبارها
 • مدیریت شماره سریال ها
 • مدیریت گردش کار
 • ورود اطلاعات نامحدود

فروش - اداری

هزار تومان ۵۲۰ ماهانه
 • امکانات پکیج فروش پیشرفته
 • مدیریت انواع درخواست ها
 • مدیریت مرخصی، ماموریت، مساعده
 • نامه های ورودی/خروجی
 • ورود اطلاعات نامحدود

خدمات پس از فروش

هزار تومان ۵۶۰ ماهانه
 • امکانات پکیج فروش - اداری
 • مدیریت انواع موضوعات مرتبط به خدمات پس از فروش از جمله نصب، سرویس، تعمیر و ...
 • چاپ برگه نصب و سرویس و تعمیر
 • ارتباط با فروش و انبار
 • ورود اطلاعات نامحدود

 • قیمت های فوق، به ازاء هر کاربر در هر ماه و بدون در نظرگرفتن مالیات بر ارزش افزوده می باشد. نرم افزار CRM ابری، یکساله ارائه می گردد.
 • فضای ذخیره سازی اطلاعات به ازاء هر کاربر ۱۰۰M می‌باشد.
 • محدودیتی در تعداد رکوردهای وارد شده وجود ندارد.
 • فیلم های آموزشی کامل ارائه می گردد.
 • مهم به یادآوری است که نرم‌افزار CRM ابری خریداری شده، شامل خدمات تخصصی همچون آموزش اختصاصی، تنظیمات نرم‌افزار، انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها، مشاوره و … نمی‌شود و هزینه‌ی این خدمات جداگانه محاسبه می‌گردد.