نرم افزار CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری چه منافعی برای سازمانها به همراه دارد؟

دلایل زیادی وجود دارد که چرا سازمان ها برای استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری سرمایه گذاری می کنند. عدم […]

صرفه جویی در زمان با CRM

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) چگونه باعث صرفه جویی در زمان می شود؟

یکی از بزرگترین نگرانی ها برای کسب و کارهای کوچک و متوسط استفاده از زمان به بهترین شکا ممکن است. […]

بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مقدمهبر خلاف تئوری بازاریابی کلاسیک که هنرش در جذب مشتریان جدید و تاکید آن بیشتر بر انجام معاملات متمرکز بود […]