نرم افزار CRM,مدیریت ارتباط با مشتری,CRM,kvl htchv crm,نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری,نرم افزار سی آر ام
تدبیـــرگران ماندگار
تولید کننده کاربرپسند ترین نرم افزار CRM
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
79 6700 77 021
155 670 77 021
96 92 790 0933

حکایت مدیریتی - سوددهی

موفقیت, مدیریت مالی, مدیریت بازرگانی, بازاریابی و مدیریت بازار, برنامه ریزی, حکایت های مدیریتی, سیاست های پولی و مالی