نرم افزار CRM,مدیریت ارتباط با مشتری,CRM,kvl htchv crm,نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری,نرم افزار سی آر ام
تدبیـــرگران ماندگار
تولید کننده کاربرپسند ترین نرم افزار CRM
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
79 6700 77 021
155 670 77 021
96 92 790 0933

اهمیت داشتن نظرهای متفاوت در سازمان ها

<p>وقتی دو نفر همواره در یک سازمان، آراء و نظرهای همانند و موافقی دارند، یکی از آنها برای آن سازمان غیر ضروری است.</p> <p>"ویلیام رینگلی"</p>